Language - Welsh
Language - English

Cysylltu gyda Hft


Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynghylch ein gwaith, neu os ydych chi’n dymuno rhannu adborth gyda ni, cofiwch gysylltu gyda ni.

Gallwch gysylltu gyda Hft drwy gwblhau’r ffurflen isod, drwy ein ffonio, neu drwy ysgrifennu atom ni.

Sylwch byddwn ond yn defnyddio unrhyw fanylion ar y ffurflen er mwyn ymateb i’ch ymholiad.

Os oes gennych chi gŵyn ynghylch gwaith Hft, ein gwasanaethau neu aelod o staff, neu os hoffech chi ein canmol, cymrwch olwg ar ein tudalen canmoliaethau a chwynion.

Ein Prif Swyddfa

Hft
5/6 Brook Office Park
Folly Brook Road
Emersons Green
Bristol
BS16 7FL

Rhif Ffôn: 0117 906 1700

Ein Swyddfa Ganolog ‘Whitefriars’ ym Mryste

Mae ein timau Codi Arian a Thechnoleg Bersonol yn gweithio yn ein swyddfa Whitefriars yng nghanol Bryste.

Hft
Whitefriars
Lewins Mead
Bristol
BS1 2NT

Contact Hft

If you have any questions or comments about what we do, or you’d like to give us feedback, please get in touch.

You can contact Hft by filling in the form below, by giving us a call, or by writing to us.

Please note that any details you include on the form will only be used by us for responding to your query.

If you have a complaint about Hft’s work, our services or a staff member, or if you’d like to compliment us, please take a look at our compliments and complaints page.


Our Central Support / Head Office

Hft
5/6 Brook Office Park
Folly Brook Road
Emersons Green
Bristol
BS16 7FL

Tel: 0117 906 1700

Our Central Bristol ‘Whitefriars’ office

Our Fundraising and Personalised Technology teams, plus our Family Carer Support Service are based at our Whitefriars office in the centre of Bristol.

Hft
Whitefriars
Lewins Mead
Bristol
BS1 2NT

Get in touch


  • Name
  • Break

  • Break

  • For more information on how we will handle data you provide to us, please visit our Privacy Policy.

Cysylltu gyda ni


  • Enw
  • Break

  • Break

  • I wybod mwy am sut byddwn yn trin y data byddwch yn ei rannu gyda ni, cymrwch olwg ar ein Polisi Preifatrwydd.