Language - Welsh
Language - English
 • Cyfrannu

  Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniadau, o daliad unwaith yn unig neu os byddwch yn penderfynu trefnu taliad uniongyrchol rheolaidd. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad.
  View
 • Codi Arian

  Mae Codi Arian yn hanfodol i Hft. Ewch ati i godi arian ar ran Hft i godi ymwybyddiaeth, helpu ariannu ein prosiectau elusennol a chefnogi pobl i fyw y bywyd gorau posib.
  View
 • Gwirfoddoli

  Beth am ichi ein helpu ni i gynnig cyfle i oedolion gydag anawsterau dysgu i fyw’n fwy annibynnol a gyda mwy o ddewisiadau drwy gynnig rhywbeth anhygoel – eich amser yn gwirfoddoli i Hft.
  View
 • Aelodaeth

  Ewch ati i leisio’r un farn â ni os ydych chi’n credu dylai fod oedolion gydag anawsterau dysgu yn meddu ar fwy o rym i reoli eu bywydau eu hunain.
  View
 • Donate

  Whether you donate a one-off payment, or choose to set up a regular direct debit, you'll have our thanks. We appreciate every donation we receive.
  View
 • Fundraising

  Fundraising is essential to Hft. Hft fundraisers help us create awareness, fund our charitable projects and support people to live the best life possible.
  View
 • Volunteer

  Help us give adults with learning disabilities the chance to live with more independence and choice by doing something amazing – become an Hft volunteer.
  View
 • Membership

  Add your voice to ours if you believe that adults with learning disabilities should be more empowered to take control of their own lives.
  View