Language - Welsh
Language - English

Codi Arian


Mae sawl ffordd gallwch chi godi arian er mwyn cefnogi oedolion gydag anawsterau dysgu i fyw y bywyd gorau posib. Bydd ein tîm o weithwyr codi arian ymroddgar wrthlaw i’ch helpu gydag unrhyw ddigwyddiad o abseilio gyda’ch cydweithwyr neu gynnal cwis dafarn yn eich tafarn leol.

Dyma sut gallwch chi Godi Arian ar ran Hft.

Fundraising


There are so many ways you can support adults with learning disabilities to live the best life possible through fundraising. Whether you decide to abseil with colleagues, or host a pub quiz at your local, our dedicated team of fundraisers will be on hand to support you.

Here’s how you can get involved in Fundraising for Hft.

 • Sut byddwn yn defnyddio’ch arian

  Gan fod Hft yn elusen, rydym yn deall pwysigrwydd o ofalu caiff pob ceiniog eu gwario’n ddoeth. Dysgu mwy am sut byddwn yn defnyddio’ch arian i gefnogi pobl.
  View
 • Addewid Hft ichi

  Fel elusen gyfrifol, rydym yn fwy na bodlon gaddo’r canlynol ichi a fydd gobeithio yn eich calonogi ein bod yn gwerthfawrogi a pharchu’ch cefnogaeth.
  View
 • Y Loteri Tywydd

  Bu i Hft gychwyn cydweithio gyda’r Loteri Tywydd er mwyn cynnig cyfle ichi ennill gwobrau wrth godi arian ar gyfer ein helusen.
  View
 • Digwyddiadau Heriau tuag at Elusennau

  O redeg marathon i nofio’r Sianel, pob blwyddyn mae pobl yn mynd ati i gymryd rhan mewn digwyddiadau her gan godi arian nawdd ar gyfer elusennau. Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan yn yr heriau, buasem wrth ein bodd clywed gennych chi!
  View
 • Cyfrannu wrth Siopa

  Ydych chi’n bwriadu mynd i brynu? Mae sawl ffordd rhwydd ichi gyfrannu tuag at Hft yr un pryd. Mwy o reswm ichi fynd i siopa yn ein barn ni!
  View
 • Cyfrannu

  Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniadau, o daliad unwaith yn unig neu os byddwch yn penderfynu trefnu taliad uniongyrchol rheolaidd. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad.
  View
 • Where your money goes

  As Hft is a charity, we understand the importance of making every penny count. Find out more about some of the ways your money is spent to support people.
  View
 • Hft's promise to you

  As a responsible charity, we're very happy to make the following promises that we hope offer reassurance that your support is valued and respected.
  View
 • The Weather Lottery

  Hft have teamed up with the Weather Lottery to give you the chance to win prizes while raising funds for our charity.
  View
 • Challenge Events

  From running a marathon to swimming the channel, every year people take on incredible challenge events while fundraising sponsorship money for charity. And if you’re planning on being one of those people, we’d love to hear from you!
  View
 • Give while you shop

  Looking to buy? There are plenty of easy ways to donate to Hft at the same time. We think there’s never been a better reason to go shopping!
  View
 • Donate

  Whether you donate a one-off payment, or choose to set up a regular direct debit, you'll have our thanks. We appreciate every donation we receive.
  View