Language - Welsh
Language - English

Gofynnwn yn garedig ichi gyfrannu nawr

Gall cyfraniad rheolaidd i Hft ein helpu i wneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau’r rheiny rydym yn eu cefnogi.Mae cyflwyno cyfraniad unwaith yn unig ar-lein drwy Worldpay yn ffordd sydyn, rhwydd a diogel o gefnogi Hft.
Cyfrannu’n RheolaiddCyfrannu nawr

Diolch yn fawr iawn ichi am ystyried cyfrannu tuag at Hft. Mae cyfraniadau unwaith yn unig a chyfraniadau rheolaidd yn help mawr inni oherwydd mae’n fodd inni helpu mwy o bobl gydag anawsterau dysgu i fwynhau’r ‘adnoddau ychwanegol’ y tu hwnt i’r gefnogaeth gawn ni ein hariannu i’w gynnig.

Ffyrdd eraill o gyfrannu

Os hoffech chi gyfrannu ond mae’n well gennych chi beidio gwneud hynny ar-lein, mae ffyrdd eraill ichi gyfrannu tuag at Hft:

  • Anfon siec at Hft – Whitefriars, Lewins Mead, Bristol, BS1 2NT. Cofiwch wneud y siec yn daladwy i HF Trust Ltd os gwelwch yn dda.
  • Ffoniwch ni ar 0117 906 1699 i sgwrsio gydag aelod o’n Tîm Gofal Cefnogwyr.
  • Gallwch godi arian inni mewn sawl gwahanol ffordd – dysgu mwy am sut gallwch chi gyfrannu.

Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gefnogaeth ar ffurf cyfraniadau gennych chi.

Please donate now

A regular donation to Hft can help us make a big difference to the lives of the people we support.Making a one-off donation online via Worldpay is a quick, easy and safe way to support Hft.
Donate regularlyDonate now

Thank you for considering making a donation to Hft. Both regular and one off donations are important to us because they mean we can help more people with learning disabilities to enjoy the ‘added extras’ that sit outside of the support that we are funded to provide.

Other ways to donate

If you would like to donate but would prefer not to do it online, there are other ways you can make a donation to Hft:

Any way you choose to donate, we will be grateful for your support.