Language - Welsh
Language - English
 • Ein Model Cefnogi ar y Cyd

  Mae ein Model Cefnogi ar y Cyd yn gyfuniad o’r holl elfennau rydym yn eu hystyried yn hanfodol er mwyn cynnig gwasanaethau o safon lle mae’r bobl yn ganolog iddyn nhw.
  View
 • Cyfleoedd Dydd

  Mae ein canolfannau Cyfleoedd Dydd yn gyfle i’r boblrydym yn eu cefnogi i gymryd rhan mewngweithgareddau maen nhw’n eu mwynhau a phenderfynupryd maen nhw’n dymuno cymryd rhan ynddyn nhw.
  View
 • Gwasanaeth Byw â Chefnogaeth

  Diben y gwasanaeth byw â chefnogaeth ydy helpu’r rheiny rydym yn eu cefnogi i fyw sut bynnag a lle bynnag yr hoffan nhw. Gallwn eu helpu i ddod o hyd i’r llety delfrydol iddyn nhw a chynnig cefnogaeth barhaus iddyn nhw.
  View
 • Technoleg Bersonol

  Mae Hft yn manteisio ar Dechnoleg Bersonol (neu Dechnoleg Gynorthwyol) er mwyn cefnogi pobl i fod yn fwy annibynnol a diogel, i wella’u preifatrwydd a gofalu bod modd iddyn nhw wneud mwy o ddewisiadau a meddu ar fwy o reolaeth.
  View
 • Cyfeillgarwch a chariadon

  Rydym yn ymdrechu hyd eithaf ein gallu i ofalu bod y rheiny rydym yn eu cefnogi yn cymdeithasu, yn cyfarfod ag eraill, yn gwneud ffrindiau ac yn datblygu perthnasau gydag eraill.
  View
 • Cymryd rhan yn Hft

  Mae ein hagwedd tuag at gymryd rhan yn sail i’n hymroddiad i ofalu fod y rheiny rydym yn eu cefnogi wrth wraidd ein holl waith.
  View
 • Our Fusion Model of Support

  Our Fusion Model of Support includes all of the elements that we believe are essential to providing high quality, person-centred services.
  View
 • Day Opportunities

  Our Day Opportunities centres allow the people we support to take part in things they enjoy and make choices about when they do them.
  View
 • Supported Living

  With supported living, we support people to live however and wherever they choose. We can help with finding the right accommodation and with ongoing support
  View
 • Personalised Technology

  Hft uses Personalised Technology (or Assistive Technology) to support people to increase their independence, safety, privacy, choice, and control.
  View
 • Friendship and dating

  We do everything we can to enable the people we support to socialise, meet others, and build meaningful friendships and relationships.
  View
 • Involvement at Hft

  Our approach to involvement is underpinned by our commitment to putting the people we support at the heart of everything we do.
  View