Language - Welsh
Language - English

Swyddi


Mae ein gweithwyr yn annatod i lwyddiant Hft. Gyda diolch i’n Gweithwyr Cefnogol am eu hymroddiad i ofalu bod cyfle i’r rheiny rydym yn eu cefnogi fanteisio ar y bywyd gorau posib, byw yn fwy annibynnol a gwneud mwy o ddewisiadau, mae Hft yr elusen arbennig ydy hi hyd heddiw.

Felly os ydych chi’n dymuno dilyn gyrfa foddhaus lle gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywyd pob dydd rhywun, yna dyma’r cyfle delfrydol ichi.

Jobs


Our employees are what make Hft great.  It’s our Support Workers’ dedication to ensuring that the people we support have the opportunity to live the best lives possible, with more independence, and more choice, that has made Hft the highly rated charity that it is today.

So if you’re looking for a rewarding career that offers you the opportunity to make a real and positive difference to someone’s life every day, then you’re in the right place.

 • Beth ydy gwaith cefnogol?

  Mae gwaith cefnogol yn help i bobl sydd angen gofal i fyw bywyd mor annibynnol â phosib, gan wneud eu dewisiadau eu hunain, a hynny yn y ffordd fwyaf effeithiol posib.
  View
 • Buddion i Staff

  Gan fod ein gweithwyr yn annatod i lwyddiant Hft, rydym yn gwobrwyo ein staff gyda phob math o fuddion. Dysgu mwy am bensiynau, yswiriant bywyd, gwyliau blynyddol ac ati Hft.
  View
 • Gweithio i Hft

  Mae ein staff yn rhan annatod o’n holl waith, felly mae eu cefnogi i ddatblygu yn eu swyddi a datblygu yn eu gyrfaoedd yn bwysig inni.
  View
 • Cwestiynau Cyffredin

  Ydych chi’n ystyried ceisio am swydd gyda ni, ond yn dymuno inni ateb ychydig o ymholiadau cyn ichi fynd ati i wneud hynny? Cymrwch olwg ar ein cwestiynau cyffredin. Mae’n bosib ein bod ni wedi ateb eich cwestiynau eisoes.
  View
 • Chwilio am swydd

  Ewch ati i gymryd y camau cychwynnol tuag at yrfa foddhaus sy’n gyfle ichi wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywyd pob dydd rhywun.
  View
 • What is support work?

  Support work involves helping people who require care to live their life with as much independence and choice, in the most effective way possible.
  View
 • Staff benefits

  Because our people are what make Hft great, we reward our staff with all kinds of benefits. Find out about Hft pensions, life assurance, annual leave etc
  View
 • Working at Hft

  Because our staff are central to everything we do, supporting them to develop within their roles and progress their careers is important to us.
  View
 • FAQs

  Thinking of applying for a job with us, but have a couple of final queries? Take a look at our frequently asked questions. The answer may be waiting for you
  View
 • Job search

  We're recruiting for staff such as support workers across the nation. Browse our current vacancies, submit your job application, and join Team Hft.
  View